Privacy

Deze website wordt beheerd door Gevelreiniging Benelux. Wij beschermen je privacy zo goed als mogelijk. Deze verklaring geldt alleen voor deze website en niet voor de website waarnaar door middel van links wordt verwezen. Door onze website te bezoeken kom je met ons overeen dat het Nederlandse recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.

Wanneer je ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor ze zijn verzameld. Als je daar bezwaar tegen hebt, kun je contact met ons opnemen. Wij respecteren en handelen conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wij zullen je gegevens alleen overdragen als we daartoe door de wet worden verplicht.

  • Vestiging Zuid:
  • Ladonkseweg 5
  • 5281 RN Boxtel
  • Nederland
  • Vestiging Noord:
  • Zeppelinstraat 17-1
  • 7903 BR Hoogeveen
  • Nederland

Maak direct een afspraak